Azerbaijani

Rusiya və Qafqaz Regional Araşdırmaları Platforması (RUCARR)

RUCARR ”Rusiya və Qafqaz Regional Araşdırmaları” platformasının əsas maraqlarını Qafqaz və Rusiyanın coğrafi məkanı təşkil edir. Sözügedən platforma Malmo Universiteti, Mədəniyyət və Cəmiyyət Fakültəsinin tədqiqatçıları üçün bir növ Rusiya və Qafqaz regionunun peşəkar biliklə zənginləşdirilmiş elektron mərkəzidir. RUCARR tədqiqatçılarının uzunmüddətli təcrübələri əhatə edir: region miqyasında yerinə yetirilən çöl araşdırmaları, yerli mədəniyyətin, rus və qafqaz dillərinin əsaslı öyrənilməsi, yerli araşdırma mərkəzləri və tədqiqatçılarıa sıx əməkdaşlıq.

RUCARR Qafqaz regionu ölkələri və Rusiya arasında, həmçinin, regionun qonşu ölkələri isə siyasi, mədəni, iqtisadi və digər əlaqələrin araşdırılmasına köklənmişdir. Tədqiqat sahəsi bunlarla kifayətlənməmək şərtilə təşkil edir: siyasi, ictimai, mədəni dinamika və tarix, millətçilik, etnik və milli identlik, təhlükəsizlik məsələləri, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı, avtoritar və post-avtoritarlığın keçid və transformasiya mərhələləri.

RUCARR bir neçə il birlikdə fəaliyyət göstərmiş professorlar, Bo Petersson və Karina Vamling tərəfindən yaradılıb idarə edilməkdədir.

img_3994RUCARR
Mədəniyyət və Cəmiyyət Fakültəsi
Malmo Universiteti
Nordenskiöldsgatan 1
205 06 Malmo, İsveç

Buyurun: Bina – Niagara, 8-ci mərtəbə B.
Niagara binanın xətirəsi: http://bit.ly/2cAHuuf
Online map of Malmö

Comments are closed.