Säkerhetspolitik i Sydkaukasien

I ett samarrangemang med Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) bjuder RUCARR in till ett Zoom-seminarium 9 november på temat: ”Säkerhetspolitik i Sydkaukasien”.

Seminariet äger rum online genom Zoom. Förhandsregistrera dig här för att kunna ansluta. Diskussionen kommer att hållas på svenska. Seminariet stöds av Tidsskriftforeningen/Fritt Ord och utgår från en temasektion som tidskriften Nordisk Østforum publicerade i september 2020:

Sydkaukasien betraktas ofta som en krutdurk. Regionen innehåller tre stater (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien) men också tre icke erkända ”stater” (Abchazien, Nagorno-Karabakh, Sydossetien) som förlitar sig på stöd utifrån. Bland de externa intressenterna har både Ryssland och EU liksom Turkiet en framträdande roll, vilket de senaste veckornas stridigheter i och kring Nagorno-Karabach illustrerar. Detta regionala säkerhetskomplex är ämnet för dagens seminarium. Paneldeltagare från FOI, Malmö universitet och Uppsala universitet kommer att dela med sig av sin kunskap om Kremls intressen i Kaukasien, EU:s påverkansmöjligheter samt den svåra geopolitiska balansgång som lokala aktörer står inför.

Program

10:00-10:05 Moderator Christofer Berglund hälsar välkommen

10:05-10:35 Paneldeltagarnas presentationer

10:35-11:00 Diskussion och frågor från åhörarna

Paneldeltagare

Jakob Hedenskog arbetar på enheten för säkerhetspolitik, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Han specialiserar sig på rysk utrikespolitik och länderna i Rysslands närområde.

Michel Anderlini är doktorand på Institutionen för globala politiska studier, Malmö universitet. Hans avhandlingsprojekt handlar om relationen mellan EU och Georgien.

Per Ekman är doktorand på Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Hans avhandlingsprojekt handlar om utrikespolitiska strategier i Ukraina och Georgien.

Li Bennich-Björkman är Skytteansk professor i statskunskap, Uppsala universitet. Hon leder ett VR-finansierat forskningsprojekt om säkerhetspolitiska perceptioner i Sydkaukasien.

Oleg Antonov – new visiting scholar at GPS

Dr. Oleg Antonov is a visiting researcher at the Department of Global Political Studies (GPS) and at the research platform Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR), Malmö University. He joined the GPS in September.

His research interests include the Soviet history of Tajikistan, educational reform, minority groups (minority rights, language, education and culture), international relations (soft power diplomacy of Russia and China), political participation and mobilization, civil and political rights, the transnational sources of authoritarian durability, youth policy and youth movements. His research on authoritarian legal harmonization and diffusion of norms has been published in Democratization, Baltic Worlds and by the Central Asia Program at The George Washington University in Washington DC. He was previously a visiting fellow at the Centre for Baltics and East European Studies (CBEES), Södertörn University. His views have featured in The Diplomat and Radio Free Europe.