RUCARR at Almedalsveckan: Ryssland i ett nytt världspolitiskt läge

Panel discussion at “Almedalsveckan” on the role of Putin’s Russia in world politics, dominated by Trump, Brexit and tension within EU

RUCARRs och Statsvetenskapliga förbundets panel om ‘Ryssland i ett nytt världspolitiskt läge’ drog fullt hus under fredagen den 7 juli i Almedalsveckan.
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45982

Inför c:a 150 åhörare diskuterades Putins Ryssland och dess roll i en politisk omgivning präglad av Trump, Brexit och spänningar inom EU.

Deltagare från höger i bild (nedan), Lena Bartholdson (FOI, moderator), Kalle Kniivilä (Sydsvenskan), Carolina Vendil Pallin (FOI), Kjell Engelbrekt (Försvarshögskolan) samt Bo Petersson (Malmö högskola, RUCARR). 

Debattinlägg – “Rekryteringsmark för IS i Uzbekistan”

“If Uzbekistan does not undergo reforms, the conditions for recruitment to radical Islamistic groups will further increase”  – Article by Dr. Märta-Lisa Magnusson, Senior lecturer in Caucasus Studies at Malmö University – Published in the Swedish daily newspaper Sydsvenskan, 2017-04-11.

Debattinlägg: ”Om Uzbekistan inte reformeras skapas än större förutsättningar för rekrytering till radikala islamistiska grupper.”

Uzbekistan har drabbats av bombexplosioner och andra dåd som regimen stämplat som terrorbrott av jihadister. Vissa hävdar att regimen utnyttjar hotet från terrorism för att rättfärdiga brutala angrepp på oppositionella. Hur många uzbeker som rekryterats till IS är ovisst. Det skriver Märta-Lisa Magnusson, universitetslektor i Kaukasusstudier vid Malmö högskola.

Read the article: https://www.sydsvenskan.se/…/om-uzbekistan-inte-reformeras-…