Putins fjärde presidentperiod – och sedan då?

RUCARR på Almedalsveckan – 6/7 2018 14:00 – 15:20

Program, mer info. (gemensamt med Statsvetenskapliga förbundet)

Moderator: Eleonora Narvselius, docent, Lunds universitet

Deltagare: Kjell Engelbrekt, professor, Försvarshögskolan. Kalle Kniivilä, journalist, Sydsvenska. Bo Petersson, professor, Malmö universitet. Anke Schmidt-Felzmann, forskare, Foreign Policy Research Institute.

I mars 2018 valdes Vladimir Putin till Rysslands president för fjärde gången. Landet har under hans snart tjugo år vid makten utvecklats i alltmera auktoritär riktning. Utåt har Ryssland allt oftare talat ett hårdhänt maktspråk såsom vid annekteringen av Krim samt krigen i Ukraina och Syrien. Landet gör nu tydligt anspråk på att utmana USA och spela en global roll. En förklaring till Putins starka stöd på hemmaplan är att han upplevs som garant för Rysslands starka ställning i världen och för intern stabilitet. Samtidigt är hans position i rysk politik så unik att frågor uppkommer om vad som kan hända när han lämnar presidentposten. Enligt konstitutionen måste så ske senast 2024, men presidentvalet visade att det knappast finns några trovärdiga utmanare idag. Inte heller har Putin pekat ut någon efterträdare. Vilket agerande kan förväntas av Ryssland under kommande år? Och hur påverkas Sverige och dess närområde av allt detta?

Arrangör: Russia and the Caucasus Regional Research, RUCARR, Malmö universitet (Bo Petersson, 0722-464660).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Hugo Holmkrantz

Bookmark the permalink.

Comments are closed.